มีหลายๆท่านบอกมาว่าเด็กที่เรียนสาย วิทย์-คณิต-คอมฯ ไม่สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยในคณะพวกหมอ เภสัชฯ หรือคณะอื่นๆได้เลย นอกเสียจากคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริงไหม? ( ถ้าจริงอยากทราบว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ ทั้งๆที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในรายวิชาทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐานหน่วยกิตเท่ากันทุกประการ เพียงแต่เด็กที่เรียนวิทย์-คณิต-คอมจะเรียนเพิ่มอีกหนึ่งรายวิชาคือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษเสียด้วยซ้ำ ) เพราะยังไงก็เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่ากันอยู่ดี??
 
 
อยากทราบจริงๆค่ะ

[url=http://www.nerdbux.com/?ref=Chewarat][img]http://nerdbux.com/livebanner.php?r=4368657761726174[/img][/url]